MISSION &VISION

“TANGO strives to work together with committed stakeholders to affect positive change for all Tuvaluans. We achieve this by nurturing, facilitating and supporting the development

and sustained growth of each of our members, to ensure self-sufficiency and sustainability that enables our members to do critical work that improves quality of life for all.

We strive to provide relevant information and timely feedback to our members, through effective and reliable communication, and to provide awareness training and capacity building to enable our communities to survive the adverse impacts of climate change.”

___________

TANGO e taumafai malosi o galue fakatasi mo Fakapotopotoga kola e mai lalo o tena fakamalu o fai ne suiga fou mo tino Tuvalu. Te fakamoemoega tenei e mafai o fakataunu mafai e lago ne tatou a fakamoemoega mo atiakega a vasega mo kau ko la e taugatonu mo atiakega tutumau, e fakamalosigina ei latou ke mafai ne latou o fai ne fakatokaga lei, e mafai ei o fakatoka fakalei a olaga o tino.

 

E taumafai foki te TANGO o fakatoka a fakamatalaga ko la e taugatonu ki luga i ana sui tumau, e auala i te fakatokaga o fesokotakiga, fakatasi ei mo fakatokaga ko la e faka lauefa ei te iloa mo te atamai, e mafai ei ne tatou o agai a pokotiaga o Mafulifuliga o tau o aso.

We envision TANGO will be:

“A proactive, efficient, Not-for-Profit national umbrella organization that provides genuine partnership support services to its non-governmental and community based membership, while fostering an enabling environment for the sustained development and growth of its

members in the face of the adverse impacts of climate change in Tuvalu.”

_________________

Te TANGO mo tena ‘kiloga me ka:

“Fai mo Fakamalu o Fakapotopotoga, ko la e galue e aunoa mo se fakalagolago ke maua se laka io me se siliga, kae Galue malosi o aofaga faka’lei a atiakega o Fakapotopotoga se aofia i te ‘Malo, e aofia foki ei mo fenua, e fakamalosigina ei a atiakega tutumau, ona ko pokotiaga o Mafulifuliga o tau o aso, konei e pokotia ei Tuvalu.”